Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kursansvariga Jenny Sandelin och Maria Mattsson från Campus Gotland föreläser för förstelärare.

Avslutande termin för förstelärare

Publicerad 2023-09-07 09:19
Sveriges största utbildningsinsats för förstelärare börjar närma sig sitt slut. Den 7 september påbörjas den sista terminen i samverkan med Region Gotland och Uppsala universitet.
Uppsala universitet och Region Gotland genomför en omfattande uppdragsutbildning för omkring 100 förstelärare på Gotland. Fokus är att rusta förstelärarna i deras uppdrag att leda kollegialt lärande så att undervisningen för varje elev blir bättre.
   – Det är en viktig utbildningsinsats som nu går in i sitt slutskede. Förstelärarna har fått nya verktyg för att mer systematiskt leda och driva den pedagogiska utvecklingen av Gotlands kommunala skolor och förskolor, säger Bo Eriksson.
 
Bo Eriksson, chef avdelning stöd och utveckling, är initiativtagare till kursen för förstelärare.
Bo Eriksson, chef avdelning stöd och utveckling, är initiativtagare till kursen för förstelärare.
 
Mer plats för samtal på djupet
I gruppen som utbildas ingår förstelärare vid förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, anpassad skola och modersmålsenhet tillsammans med verksamhetsutvecklare och linjeledare vid Gotlands folkhögskola.
   – Här får jag träffa andra lärare som jag normalt inte arbetar med och gå på djupet i frågorna vilket är bra. Vi behöver ge mer plats för kvalitativa samtal för att driva på en positiv utveckling i skolan, säger Linus Sällström från Wisbygymnasiet som är en av deltagarna.
 
Den sista terminen av förstelärarutbildningen handlar om att fördjupa sin förståelse för rollen som handledare och startar 7 september i Region Gotlands lokaler på Visborg.
 
 
Linus Sällström är en av de deltagande förstelärarna på kursen.
"Vi behöver ge mer plats för kvalitativa samtal för att driva på en positiv utveckling i skolan," säger Linus Sällström från Wisbygymnasiet som är en av deltagarna.