Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du förälder till en tonåring och vill vara med i en föräldragrupp?

Publicerad 2023-08-31 12:35
Alla kan ibland känna att livet som förälder till en tonåring bjuder på utmaningar och frågor som skulle vara bra att kunna bolla med andra vuxna. Nu har du chansen att delta i ABC-Tonår – ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla tonårsföräldrar eller nära vuxen till barn i åldern 13–19 år.

Syftet med föräldrastödsprogrammet är att stärka relationen mellan förälder och tonåring samt bidra till din tonårings välmående. Föräldrastödsprogrammen riktar sig till dig som är förälder eller nära vuxen till en tonåring i åldern 13–19 år.

Syftet med ABC-Tonår är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Gruppträffarna leds av utbildade ledare. Alla föräldrar är välkomna.

Träffarna har följande teman

Träff 1. Vara tillsammans
Att vara tonårsförälder. Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2. Bra samtal
Lyssna och bekräfta din tonåring. Kommunicera på ett lugnt sätt.

Träff 3. Välja en lugn väg
Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.

Träff 4. Hantera problem
Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Datum för föräldragruppsträffarna – ABC Tonår

26 september, 4 oktober, 18 oktober och 25 oktober, klockan 17.30-20.00

Plats

Barn- och elevhälsan, Mästergatan 5c i Visby

Sms:a din anmälan till

Julia Herlöfsson: 073-765 89 87
Hanna Segerdahl: 070-447 75 53

-

Andra typer av föräldraskapsstöd, kurser och utbildningar

Mer information om föräldraskapsstöd på Gotland hittar du på 1177.se/Gotland/foraldraskapsstod-gotland