Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens beslut i korthet

Publicerad 2023-08-30 15:55
I dag, den 30 augusti 2023, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat:

  • Upphörande av efterhandskompensation till privata aktörer inom vårdvalssystemet för primärvård
  • Drivmedelspolicy för Region Gotlands fordon och transporter
  • Ändring av direktanvisning AB GotlandsHem Gråbo
  • Start-PM Torslunden samt direktanvisning för AB GotlandsHem
  • Remiss av betänkande Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Här kan du läsa ett referat som nämner några av sammanträdets 33 ärenden.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/118571