Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Toleransprojektet tar gymnasieleverna till Polen

Den 3 september åker Wisbygymnasiets elever på handels- och administrationsprogrammets år tre till Polen som en del i ett treårigt toleransprojekt. Vid sin studieresa ska eleverna besöka koncentrationslägret Auschwitz, men också knyta kontakter med polska elever och samarbeta kring ung företagsamhet.