Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gammal byggnad i Krakow

Toleransprojektet tar gymnasieleverna till Polen

Publicerad 2023-08-30 09:25
Den 3 september åker Wisbygymnasiets elever på handels- och administrationsprogrammets år tre till Polen som en del i ett treårigt toleransprojekt. Vid sin studieresa ska eleverna besöka koncentrationslägret Auschwitz, men också knyta kontakter med polska elever och samarbeta kring ung företagsamhet.

Det bärande syftet med toleransprojektet är att motverka intolerans, främlingsfientlighet, antisemitism, och icke-demokratiska ideologier genom att till exempel besöka platser som Auschwitz, möta ett annat land och andra kulturella yttringar. Ytterst handlar det om skolans arbete med värdegrundsfrågorna.

Läraren Maciej Onoszko har drivit så kallade toleransresor till Auschwitz under många år. Både som lärare vid Högbyskolan och vid Wisbygymnasiet. Drygt tusen elever från Gotland har hittills varit med på resorna.

- Det är endast med lärdom om historien som vi kan möta framtiden med öppna ögon och ha en chans förhindra att historien upprepar sig, säger Maciej Onoszko.

I år har toleransprojektet utökats till att omfatta även entreprenörskap genom konceptet Ung Företagsamhets internationella gren JA Worldwide (UF), som är nominerad till Nobels fredspris 2023. Eleverna från Wisbygymnasiet kommer att besöka en polsk yrkesskola där eleverna får pitcha sina UF-företag och inleda affärsmässiga samarbeten över landsgränserna.

- Vi hoppas att eleverna får perspektiv på företagande och samtidigt möjlighet att knyta interkulturella band genom sina UF-företag. Det ska bli spännande att se vad detta utbyte kan ge för ringar på vattnet mellan våra länder i Östersjön. Eleverna är taggade. De har planerat den här resan i två år, säger Maria Palje som är lärare vid Wisbygymnasiet och följer med eleverna på resan.

Mer om programmet

  • Två dagar i Zakopane – möte med elever från Zakopaneskolan, gemensamma aktiviteter/lektioner, diskussioner om syftet med utbytet, lära känna ”Górales” folkkultur, bergsvandring med polska elever samt besök i koncentrationslägret Auschwitz.
  • Tre dagar i Krakow med bland annat aktiviteter/ UF-lektioner tillsammans med polska elever, besök i judiska kvarter och Saltgruvan Wieliczka.


Toleransprojektet stöds med medel från Olof Palmes och Folke Bernadottes Minnesfonder.

Länk till Wisbygymnasiets sida:

www.gotland.se/wisbygymnasiet