Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-08-24 11:14
Nu är nummer 34 av Region Gotlands taltidning ute.
I veckans innehåll finns bland annat nyheter om fortsatta problem med färjan i Gotlandstrafiken och att tillgängligheten till våra naturskyddsområden försämras på grund av brist på pengar.
 
Den här veckan har vi också mycket samhällsinformation, på spår 3, bland annat om bygget av den nya busshållplatsen i Roma, bibliotekens öppettider och mycket annat.
 
Säsongens sista sommarsaga, på spår 7, är som vanligt hämtat från Ulf Palmenfelts bok "Nya och gamla Gutasagor".
 
Taltidningen utkommer på torsdagar.