Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
kalkylator för uträkning

Dags för efterkontroll av inkomstuppgifter

Publicerad 2023-08-24 08:00
I mitten av september sker den årliga efterkontrollen av avgiften för barnomsorg, förskola eller fritidshem för år 2021.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på vilken avgift du har betalat under det aktuella året och jämför det med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv månader.

Om det finns en avvikelse mellan inlämnad inkomstuppgift och beskattad inkomst kommer en korrigering att ske via en faktura i mitten av september. I de fall man betalat för stor avgift kommer en återbetalning att ske under november och december.

Här kan du läsa mer: www.gotland.se/avgiftskontroll

Om du har frågor, kontakta barnomsorgsadministratörerna vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på e-post: barnomsorg@gotland.se