Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Film: Följ med hem till Sören som har trygghetskamera

Publicerad 2023-08-22 16:46
Runt 40 personer på Gotland har i dag hjälp av en trygghetskamera för tillsyn på natten. Sören Wallin i Stånga är en av dem.

 
– Jag tycker det är bra. Då slipper jag ha folk springande här om nätterna. Jag tycker att de som har möjlighet ska passa på att ha en kamera hemma, säger han.
 
Det är biståndshandläggare på socialförvaltningen som kan bevilja trygghetskamera till dem som har behov. 
 
– Det är ett sätt att känna sig trygg hemma på nätterna utan att bli störd som du kanske blir om hemtjänsten kommer till dig på natten, säger Therése Thomsson, myndighetschef.
 
Tillsynen fungerar så att om du inte ligger i sängen vid de tillfällen när personal går in och tittar i kamera så blir du kontaktad eller får ett hembesök.
 
–Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att ha trygghetskamera. Det är också ett sätt för oss att få våra medarbetare inom äldreomsorgen att räcka till när gruppen äldre blir allt större på Gotland, säger Therése Thomsson.