Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet upphävs på hela Gotland 1 september

Publicerad 2023-08-22 07:54
Bevattningsförbudet på Gotland upphävs från fredagen den 1 september.
- Det ser bra ut i våra vattentäkter nu jämfört med samma tid tidigare år. Den totala förbrukningen denna sommar har också varit lägre jämfört med tidigare sommar. Så stort tack till alla gotlänningar och besökare, säger chefen för teknikförvaltningens vattenenhet, Patrik Johansson.

I år infördes bevattningsförbud på delar av Gotland först 20 juni, tidigare år har bevattningsförbudet införts under vår/försommar.
Vattenläget såg inför årets sommar mer gynnsamt ut i jämfört med samma tidpunkt tidigare år, torkan till trots under försommaren. Allt spara vatten-arbete som regionen, besöksnäringen och alla boende och besökare har gjort de senaste åren samt vatten- och avloppsutbyggnaden med bland annat ett bäckvattenverk på södra Gotland samt utökat ledningsnät börjar verkligen ge resultat.

Lägre förbrukning vår och sommar
Just nu ser det ganska bra ut i regionens grundvattentäkter (borrhål) och ytvattentäkter (Tingstäde och Bäste träsk) jämfört med en medelnivå sett till 20 år tillbaka. Därtill har alltså förbrukningen under denna sommar varit mätbart lägre. Vattenförbrukningen under våren var också lägre sett till medelsiffror från föregående år. Detta trots att vi inte hade bevattningsförbud, vilket visar att vi har en permanent beteendeförändring då det gäller att hållbart hushålla med kranvattnet!

Fortsätt spara - använd regnvatten!
Även om bevattningsförbudet upphör så är grundvattennivåerna fortsatt låga på sina håll. Trots att bevattningsförbudet nu upphör, så vill regionen uppmana till fortsatt hushållande av kranvattnet. Använd gärna annat vatten än kranvatten till att fylla pooler och nyttja insamlat takvatten för bevattning. Varför inte börja samla regnvatten från tak? Visste du att ett 100 kvadratmeter stort tak på Gotland kan samla in mer än 50 kubikmeter regnvatten per år!