Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Räddningstjänstpersonal

Nu söker vi räddningstjänstpersonal i beredskap

Publicerad 2023-08-21 12:59

Visste du att räddningstjänstpersonal i beredskap är ryggraden i räddningstjänsten? 67 procent av Sveriges brandmän är deltidsanställda. Nu behöver vi bli fler på våra deltidsstationer runt om på ön.

Som räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) gör du en samhällsinsats. Du bidrar till trygghet och säkerhet på din hemort, får värdefull utbildning och blir en professionell livräddare vid sidan av ditt ordinarie yrke.

Som RIB har du beredskap under sju dygn per månad och ska på max sju minuter kunna inställa dig på stationen. Våra beredskapsstationer gör i snitt en till två utryckningar per vecka.

Nu söker vi fler kollegor till följande brandstationer:

  • Fårösund
  • Slite
  • Kräklingbo
  • Klintehamn
  • Hemse
  • Fårö (RIB utan beredskap)

Läs mer och ansök på gotland.se/RIB