Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på informationsmöte om "Stoppa våldet" den 24 augusti

Publicerad 2023-08-18 15:20
Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem, med många olika
orsaker som grund. Den 24 augusti bjuder Finsam Gotland in till ett informationsmöte om metoden och enkätmaterialet "Stoppa våldet" som ska öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Dag: Torsdag den 24 augusti 2023
Tid: 13.00–14.30 (kaffe och möjlighet till gemensamt samtal ingår).
Plats: Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby
Medverkande: Christel Martinsson och Nina Lillerskog, samordningsförbundet Skaraborg.
 
Alla är välkomna – föranmälan garanterar fika.
 
Stoppa våldet är ett metod- och enkätmaterial för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Materialet är evidenssäkrat och ursprungligen framtaget inom Västra Götalandsregionen. 
 
Från hösten 2023 kommer Stoppa våldet att användas rutinmässig inom avdelningen för arbetsliv och etablering, Region Gotland. I samband med detta har samordningsförbundet Finsam Gotland bjudit in Christel Martinsson och Nina Lillerskog, från Skaraborg, med lång erfarenhet av samverkan för upptäckt av våld i nära relationer.

Om Stoppa våldet 

Sedan 2019 har Nationella nätverket för Samordningsförbunden (NNS) haft ett regeringsuppdrag att sprida Stoppa våldet. Under åren har NNS samlat in statistik om våldsutsatthet hos deltagare inom Finsamfinansierade insatser. Det man bland annat ser är att det är en stor ökad risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld om man under sin uppväxt har sett och hört ett definierat våld mellan närstående än om man inte har gjort det. 
Statistiken ger också underlag för teorin att våld i unga år är grundorsak till framtida utanförskap.