Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen flaggar för chefsbyte på P18 Gotland

Publicerad 2023-08-16 13:55
Under torsdagen sker chefsbyte på Gotlands regemente, P18. Det är överste Dan Rasmussen som tillträder som regementschef efter Magnus Frykvall. Med anledning av detta kommer Region Gotland att genomföra en så kallad ”liten flaggning”.

-Vi gör en extra flaggning för att uppmärksamma den nye regementschefen och för att visa vår uppskattning till det värdefulla samarbete som finns mellan Region Gotland och Försvarsmakten, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Överste Dan Rasmussen kommer senast från en befattning som ställföreträdande chef för Sveriges Natorepresentation i Bryssel. Som Försvarsmaktens högste chef på Gotland får han många titlar - utöver att vara regementschef på P 18 blir han chef för Stridsgrupp Gotland, militärregionchef och garnisonschef. Överste Magnus Frykvall tillträdde i mars 2022 och går nu vidare till en utlandsbefattning.

Liten flaggning sker på ringmurens portar och vid Region Gotlands centrala förvaltningsbyggnad. Flaggning sker med svensk flagga. Det är regionstyrelsens ordförande som fattar beslut om denna flaggning.