Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drönarflygning vid Visborgs slätt

Publicerad 2023-08-16 10:03
Region Gotland kommer att flyga med drönare vid Visborgs slätt torsdagen den 17 augusti mellan klockan 14 och 15.

Syftet är att övningsflyga för att bibehålla förmågan att flyga säkert.

Har ni frågor om Region Gotlands drönarverksamhet kontakta oss via dronare@gotland.se