Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolfasad med klocka

Ha koll inför skolstarten

Publicerad 2023-08-15 13:50
I samband med läsårsstarten sker en del förändringar som du som är vårdnadshavare för barn i kommunal förskola, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola behöver ha koll på. Dels införs den nya lärplattformen Unikum och dels förändras hanteringen av frånvaroanmälan för skoleleverna.

Från och med skolstarten kan du följa ditt barns vardag, utveckling och lärande via Unikum som innehåller olika funktioner. Unikum öppnas den 17 augusti.

Läs mer om Unikum

Vid läsårsstart är det extra viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i Unikum och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer. Du ändrar felaktiga kontaktuppgifter i Edlevo. Ändringarna uppdateras då automatiskt även i Unikum dagen efter.

Från och med höstterminen 2023 hanteras all frånvaroanmälan för elever F-9 i grundskola och anpassad grundskola samt elever i anpassad gymnasieskola via Edlevo - Region Gotlands elevadministrativa system.

Till sida om Edlevo 

Båda ovan beskrivna system finns som appar och du loggar med hjälp av e-legitimation. Om du upplever problem med inloggningen – kontakta förskolan/skolan ditt barn går på.

Schoolsoft stänger i samband med läsårsstarten för dig som är vårdnadshavare.