Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny modell av bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass

Dyna-Form Overlay madrassen från DHG ersätts inom kort av madrassen Dyna-Form Overlay Superior från samma leverantör. Det som skiljer dessa madrasser åt är tjockleken, den gamla madrassen var 9 cm och den nya madrassen är 6 cm. Även fastsättningen skiljer de två madrasserna. Den nya bäddmadrassen Dyna-Form Overlay Superior har fyra elastiska band (ett i varje hörn) som ska fästas runt den underliggande madrassen, var god se bifogad bruksanvisning.