Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Camp Scandinavias produktgenomgång och workshop gällande handortoser, SOT sortimentet och plaster

Utbildningen riktar sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Anmälan krävs, se bifogad inbjudan.