Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gul vädervarning för Gotland – så arbetar Region Gotland

Publicerad 2023-08-06 14:33
Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet under söndagskvällen och måndagsdygnet.
Det kan ge stora regnmängder på många håll i Sverige. Dessutom på ganska kort tid. Det är osäkert om och hur mycket regnet kommer att påverka Gotland.
 
– Eftersom prognosen är osäker följer vi utvecklingen noga och vår organisation är beredd. Vi har haft ett internt samverkansmöte och vi har satt in extra maskinförare i beredskap från parkenheten ifall det på vissa ställen samlas vatten, säger tjänsteman i beredskap, Rikard von Zweigbergk.
 
Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du som husägare kan få hjälp om till exempel din källare översvämmas. 
 
– Som husägare har du ett stort eget ansvar för att se över exempelvis golvbrunnar och källare för att undvika översvämning. Det är bra att följa SMHI:s prognoser och förbereda sig, säger insatsledare Jonatan Ahdrian.
 
 

Tips till husägare vid översvämning

  • Bryt strömmen omedelbart vid en översvämning eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källare.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om de inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare.