Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-07-27 10:09
Nu är nummer 30 av Region Gotlands taltidning ute.

I veckans nummer hittar du bland annat nyheter om högre kostnader för den gotländska vården samt ökad bevakning av fågelinfluensan för att förebygga spridning till människor.

Veckans talbokstips har tema historia, specifikt 1500-tal och Gustav Vasa. Hoppas att det låter intressant!

I veckans nummer finns dessutom ett längre reportage som handlar om varför många synskadade väntar länge med att använda hjälpmedlet den vita käppen.

Taltidningen utkommer varje torsdag. Under vecka 32 uteblir tidningen, då redaktören ska ha en veckas semester.