Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland - en kompetensarena för alla!

Publicerad 2023-07-06 13:08
Region Gotland, Tillväxt Gotland och Arbetsförmedlingen Gotland har tillsammans fått 20,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) för att bygga upp en gemensam kompetensarena – för alla.

Tillsammans ansökte och beviljades Region Gotland, Tillväxt Gotland och Arbetsförmedlingen 20,8 kronor. Pengarna ska användas under åren 2023-2026 och fokus är att hjälpa personer som under en längre tid har varit utan jobb men också arbetsgivare som har behov av personal och vill tänka bredare i sin rekrytering. 

- Vi har på olika sätt genom åren byggt upp en väg in för personer som saknar arbete och kan behöva en effektivare matchning, nu skulle vi vilja göra detsamma för de gotländska arbetsgivarna. Det hoppas vi kunna uppnå genom ett närmare samarbete på både strukturell nivå men även operativt, säger Sandra Larsson, arbetsmarknadsstrateg på Region Gotland. Vi vill förbättra matchningen mellan personer som varit utan jobb en längre tid och för arbetsgivare som behöver anställa.

Projektet består av fyra delar:

  • En strategisk samverkansgrupp som jobbar med att hitta lösningar inom de strukturella utmaningarna som finns i samhället.
  • En matchningsplattform, där arbetsgivare som behöver rekrytera och vill jobba med breddad rekrytering kan möta arbetssökande.
  • Alla behövs på Gotland-projektet fortsätter men utökar sitt samarbete med gymnasiet.
  • En satsning i Hemse tillsammans med vårdcentralen och Folkuniversitet.

- Alla behövs på Gotland har varit ett lyckat projekt där privata och offentliga aktörer tillsammans lyckats lösa samhällsutmaningar på ett bra sätt. Nu kan vi ta nästa steg och försöka hitta en fast struktur för hur våra ungdomar kan integreras hos de gotländska företagen, säger Roger Hammarström, verksamhetschef för företagarföreningen Tillväxt Gotland.

Idéen är sprungen ur erfarenheter från tidigare projekt och vår regionala utvecklingsstrategi – Vårt Gotland 2040. Ett exempel på tidigare projekt är NORMA som arbetade med att utbilda chefer som vill jobba med metoden ”Se och använd kompetensen” och aktivt rekrytera från en bredare bas av arbetskraft.

- Att vi har beviljats detta stora och viktiga projekt tycker jag tyder på att vi utvecklingsaktörer på Gotland verkligen har ambitionen och förmågan att tillsammans verka för att utveckla Gotland i riktning mot den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det är ett kvitto på att vi de senaste åren utvecklat både vår kapacitet när det gäller komplexa projekt och förmåga till samhandling för att adressera viktiga samhällsutmaningar, säger Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör.