Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-07-06 10:17
Nu är nummer 27 av Region Gotlands taltidning ute.
I veckans nummer tar vi upp nyheter om att fågelinfluensan kommit till Gotland och drabbat både tamdjur och vilda fåglar. Vi berättar också Socialstyrelsens larm om försämringar som drabbar synskadade. Du hittar nyheterna på spår 2.
 
Under samhällsinformation, spår 3, har vi det senaste från Region Gotland om situationen efter de borttagna trafiksignalerna i Visby. Under tips om nöjen och evenemang, på spår 6, har vi några återkommande sommarfavoriter, och om att flera stjärnor kommer till Gotland. Veckans sommarsaga handlar om ett känt gravröse.
 
Hoppas allt detta och mycket annat låter intressant.
Taltidningen utkommer varje torsdag – även under hela sommaren.