Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trappklättrare och ökad beredskap - så blir det nya avtalet om närtrafik och särskild kollektivtrafik

Publicerad 2023-06-30 11:24
Nyheterna i avtalet träder i kraft den 1 juli. Taxi Visby kommer även fortsättningsvis vara leverantör av tjänsterna som innefattar både färdtjänst, sjukresor och skolresor på Gotland.

Taxi Visby har skrivit på det nya avtalet som leverantör för närtrafiken, färdtjänst, sjukresor och skolresor på Gotland som gäller från 1 juli 2023 till 30 september 2027. Tekniska nämnden och teknikförvaltningens kollektivtrafikavdelning är de som ansvarar för den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken på Gotland.

Nyheter i avtalet – trappklättrare och bättre beredskap

Det är riskfyllt att bära personer i rullstol upp och ned för trappor. I enlighet med det nya avtalet kommer det nu att finnas möjlighet att nyttja så kallad trappklättrare som hjälpmedel för att öka tillgängligheten. Förarna får utbildning i hur det fungerar och möjligheten kommer kunna nyttjas av de sökande som har en bostad som fungerar utifrån både säkerhetsynpunkt och arbetsmiljö.

Dessutom finns det nu möjligheter till snabbare beredskap då avtalet reglerar att ett extra backup-fordon ska kunna infinna sig i trafik inom en timme. Detta blir ett välkommet komplement vid särskilt utsatta tider.

­ – Vi är superglada och taggade att utföra uppdraget år Region Gotland. Så snart avtalet träder i kraft kommer vi att börja vidareutbilda våra förare för att möta våra resenärer, både barn och vuxna, på bästa sätt, säger Jimmy Leandersson, VD på Taxi Visby.