Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information på fler språk på gotland.se – Information in other languages

På gotland.se skriver vi i huvudsak på svenska, men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att våra verksamheter ibland behöver rikta sig till en specifik målgrupp som har behov av information på ett annat språk. 

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Det innebär att exempelvis kommuner och andra myndigheter inte är skyldiga att skriva på andra språk än svenska.
 
Utvalda delar av gotland.se finns professionellt översatt till engelska, finska, arabiska, persiska och thailändska. På dessa sidor finns grundläggande information om Region Gotland och vilken service som regionen erbjuder. 
 
Texterna på gotland.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Använd webbläsare med inbyggt stöd för översättning

Vill du översätta webbsidor så rekommenderar vi dig att använda webbläsare med inbyggt stöd för översättning. Inbyggt stöd är en service till dig som användare, men kan inte ersätta professionella översättningar. Region Gotland kan inte ta ansvar för riktigheten i översättningen när du använder ett inbyggt stöd. 
 

Översätta med Google translate

Om du vet vilken text du vill översätta kan du använda tjänsten Google translate:
 
1. Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.
2. Gå till translate.google.com och klistra in texten.
 

Kontakta oss för vägledning på engelska

Om du kontaktar Region Gotland via telefon på 0498-26 90 00 kan du få information och vägledning även på engelska.
 

Information in other languages than Swedish

The Swedish Language Act (2009:600)  says that Swedish is the main language in Sweden. This means that, for example, municipalities and other authorities are not obliged to write in languages other than Swedish. In cases where there are translations into languages other than Swedish on gotland.se, it must be possible to justify why the information was then translated into that particular language and not another. 
 
The texts on gotland.se must be simple and understandable. This also applies to texts that have been translated into languages other than Swedish. Then the texts will be easier for everyone to understand and the translations will also be better.

Professionally translated texts

You will find professionally translated texts about Region Gotland and the service we provide in the following languages: 
 
 
You will also find the professionally translated texts if you click on the translate icon at the top of this website. 
 
Use a browser with built-in translation support
If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. Built-in support is a service for you as a visitor, but can not replace professional translations. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.
 
In the most common browsers, including Google Crome and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings:
 
1. Navigate to any webpage within www.gotland.se
2. Right-click anywhere on the webpage.
3. Select ”Translate to ”…” (your default language should appear).
 
Note that it may look different in different browsers.

Translate with Google translate

You can translate with Google translate to the language of your choice in a matter of seconds:
 
1. Copy the text from the webpage you want to translate.
2. Go to translate.google.com and paste the text.
 
However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation.
 
Contact us for guidance in English
If you contact Region Gotland by phone +46 498 26 90 00, you can also receive information and guidance in English. Region Gotland’s operations are reached via a joint telephone number. When you call us, you will reach our automated phone service. To get information in english or to talk to an operator, dial 9.