Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bekräftad fågelinfluensa på vilda fåglar längs Gotlands västra kust

Publicerad 2023-06-30 16:20
Det pågår just nu ett utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar på Gotland.
Länsstyrelsen meddelar under eftermiddagen idag, fredag den 30 juni 2023, att de döda fåglar som under vecka 25 hittades vid Ekstakusten och Karlsöarna var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), efter att ha analyserat de sillgrisslor och måsar som Länsstyrelsen skickat in.

I juni har smitta även konstaterats i en tambesättning med värphöns i länet.
 
För att minska risken för smittspridning är det viktigt att ha kunskap om viruset och hur du ska bete dig om du stöter på en död eller sjuk fågel. Det är länsstyrelsen på Gotland som ansvarar för arbetet med fågelinfluensan och de har samlat vanliga frågor och svar om fågelinfluensa.
 
Vad ska jag göra om jag ser en död fågel?
  • Om du hittar en död eller sjuk fågel kan du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se
  • Risken att fågelinfluensa ska smitta människa är låg, men ta för säkerhets skull inte i fågeln. Låt fågeln vara.
    (Källa: Länsstyrelsen Gotlands län)
Via länken nedan kommer du till länsstyrelsens webbsida med mer information om fågelinfluensan och frågor och svar.