Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets antagning till gymnasiet är klar

Publicerad 2023-06-28 13:18
Nu är den slutliga antagningen klar till gymnasieskolorna på Gotland läsåret 2023/24. Hela 475 elever har antagits till de 17 program som kommunala Wisbygymnasiet erbjuder och 64 elever har antagits till fristående Gutegymnasiets nio program.

Det är 75 elever (både behöriga och obehöriga) som sökt till utbildningar på fastlandet och 62 av dem rankade fastlandsutbildningar som sitt förstahandsval.

Resultatet visas nu för de sökande eleverna på ansökningswebben. De har tid på sig fram till den 23 juli att svara på om de vill ha den erbjudna platsen eller inte. Den 1 augusti påbörjas reservantagningen och fortsätter därefter löpande fram till mitten av september. Den 21 augusti är det skolstart med upprop.

Lediga platser finns

Sammanlagt finns det 14 lediga platser till Wisbygymnasiet efter att antagningen blivit klar. Lediga platser finns det också till Gutegymnasiet. Efter att antagningen är gjord står 37 ungdomar på reservplats till sina förstahandsval till Wisbygymnasiet - dock har flera av dessa elever kommit in på ett lägre rankat val.

Åtta behöriga elever har inte antagits till något av sina val. Detta på grund av att de inte haft tillräckligt meritvärde i förhållande till övriga sökande till vald utbildning och att eleverna lagt in för få val i sin ansökan.

Det finns möjlighet för dessa elever att göra ett sent tillval – det vill säga lägga till ytterligare val i sin nuvarande ansökan. Väljande elever uppmanas att kontakta sin studie- och yrkesvägledare, om frågor och funderingar finns.

Så här planeras antalet utbildningsplatser

Planeringen av antalet utbildningsplatser till kommande läsår har gjorts bland annat utifrån hur eleverna valt till den preliminära antagningen under våren. Det vill säga utifrån sökmönstret. Om det finns fler sökande än platser på ett program vid antagningen görs ett urval utifrån betygspoäng och hur den sökande rangordnat sina val. Den som är behörig och har högst betyg (meritvärde) kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts. 

Under reservantagningen kan saker förändras

När reservantagningen startar i augusti kan mycket hunnit hända. Något som väger in är att cirka 44 av de elever som antagits till Wisbygymnasiet även har sökt utbildning på fastlandet. Det återstår att se var de till sist väljer att börja sin utbildning.

Obehöriga kommer att erbjudas introduktionsprogram

Folkbokförda elever på Gotland som av olika skäl är obehöriga till nationella program, kommer att erbjudas plats på något av introduktionsprogrammen. Dessa elever kommer att bli kontaktade av studie- och yrkesvägledare/gymnasieskolan innan skolstart.

Ytterligare antagningsstatistik återfinns på www.gotland.se/antagningsstatistik