Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ska du resa utanför EU och behöver vaccinationsbevis?

Efter den 30 juni kan du inte längre ladda ner vaccinationsbevis för covid-19 från covidbevis.se. Ska du resa utanför EU är det därför en bra idé att undersöka vad som gäller i landet du ska åka till. Passa på att ladda ner ditt vaccinationsbevis redan nu om det behövs för resan.
E-hälsomyndigheten slutar att utfärda covidbevis efter den 30 juni eftersom EU-förordningen om covidbevis upphör. Men du kan fortsätta att använda det du redan har så länge det är giltigt. 

Om du ska resa utanför EU

Många länder har inte längre något krav på vaccinbevis vid inresa, men kravet finns kvar i vissa länder utanför EU. På www.swedenabroad.se hittar du information om vad som gäller i det land du ska resa till. 
 
Om du redan har ett covidbevis som är giltigt kan du använda det till dess att giltighetstiden går ut. Fram till och med den 30 juni kan du hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se för att förlänga giltighetstiden. 

Vaccinationsbevis efter den 30 juni

Behöver du ett vaccinationsbevis för covid-19 efter den 30 juni, kontakta covidvaccin@gotland.se.

För mer information: