Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beredskap och säkerhet under Almedalsveckan

Vi har alla ett ansvar för att Almedalsveckan ska upplevas som ett tryggt och öppet arrangemang.

För att säkerställa att vi fortsätt ska kunna mötas och hålla samtal i Visby innerstad och i Almedalen har Region Gotland inför Almedalsveckan 2023 beslutat om följande åtgärder:

  • Almedalsvärdar på stan
  • Samarbete med MSB
  • Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet
  • Stärka det goda samarbetet med polisen
  • Utvärdering av extern part

Almedalsvärdar på stan
Almedalsvärdarna möter du i Almedalsområdet i sommar. De är där för att hjälpa dig att hitta, svara på frågor och vara Almedalsveckans förlängda arm i det offentliga rummet. De har också ett uppdrag att fånga upp om det händer något som kan upplevas som avvikande eller oroväckande och rapportera om det de sett eller hört.

Samarbete med MSB
Region Gotland har under en längre tid använt sig av den guide som MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) tagit fram för arrangörer till större evenemang. Denna guide rekommenderas att även arrangörer tar del av.

Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet
Region Gotland genomför olika utbildningar i samarbete med MSB för arrangörer, deras säkerhetsansvariga och andra som arbetar i den offentliga miljön, hur man ska agera om det uppstår en situation som kan upplevas hotfull eller obekväm.

Stärka det goda samarbetet med polisen
Före, under och efter har Region Gotland under många år haft ett gott och nära samarbete med polisens olika delar.  Region Gotland ska fortsätta att utveckla där vi kan arbeta annorlunda och stärka det som fungerar så som vi önskar. I ett led att öka samarbetet stärker vi upp rollen som säkerhetsansvarig för Almedalsveckan.
Polisen ansvarar för säkerheten på plats i Almedalen Tillsammans med Almedalsveckan/Region Gotland ska de se till att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs, som till exempel de bommar och fordonshinder som ser till att Almedalsområdet blir ett fordons-fritt område under dagtid.

Utvärdering av extern part
I samarbete med MSB ska en grupp med säkerhetsexperter från olika delar av Europa utvärdera hur vårt säkerhetsarbete har varit, både vad gäller förberedelsearbetet och genomförandet.

Läs mer under Almedalsveckans egen webbsida

Länk till annan webbplats.