Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortopedtekniska hjälpmedel TeamOlmed

Region Gotland har avtal med TeamOlmed gällande ortopedtekniska hjälpmedel. För aktuellt sortiment, se sortimentslista i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Websesam.