Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientens ansvar för sitt hjälpmedel!

Hjälpmedelskommittén har under våren tagit beslut om patientens ansvar och hantering av hjälpmedel vid stöld, förlust, oaktsamhet eller annan orsak som kan föranleda ersättningsansvar för hjälpmedel erhållna av regionen

Förskrivaren har fortsatt en viktig roll och ansvarar för att ev förskriva nytt hjälpmedel om behovet kvarstår samt informera och tydliggöra för vårdtagaren om:

• Att hjälpmedlets restvärde (dock aldrig lägre än 50% av nypris) kommer att debiteras patient om hjälpmedlet inte kan returneras till aktuell hjälpmedelsverksamhet

• Att patient själv hanterar ev ärende mot sitt försäkringsbolag

• Att patient själv ev gör polisanmälan

Hjälpmedelsverksamhet som ansvarar för ordinarie hantering av berörda hjälpmedel ansvarar för framtagning av rutiner och att debitering utförs. Hjälpmedel som hanteras i Websesam hanteras av Hjälpmedelscentralen.