Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens beslut i korthet

Publicerad 2023-05-30 16:08
Idag den 30 maj 2023 har regionstyrelsen haft sammanträde.
Mötet behandlade bland annat:
 • Delårsrapport 1 Region Gotland
 • Ägardirektiv Gotlandshem 2024-2027
 • Regionfullmäktiges prioriteringar och mål 2024-2027
 • Budget 2024-2026
 • Exploateringsplan och budget 2024–2028
 • Utredning av hyresrätter och bostadsrätter i AB Gotlandshem
 • Ansökan och förslag om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2024
 • Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
 • Lönesatsning på jämställdhet och bristyrken
 • Konstöversyn på Gotland
 • Skrivelse från Visby Ridklubb gällande långsiktig finansiering
 • Förstudie ishall
 • Badhus i Visby – tilläggsäskande
Nio utav sammanträdets 65 ärenden kommer att behandlas vid regionstyrelsens juni-sammanträdet.
 

Under dagens regionsstyrelsemöte utsågs årets ungdomsledare. Pristagaren är Ilse Vuijsters Hammarström, Visby Judoklubb som får priset för sitt initiativtagande och ideella arbete som tränare i Visby Judoklubb. Ungdomsledarpriset delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde i juni.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/118124

Via länken här nedanför kan du läsa ett referat som nämner några av sammanträdets 56 ärenden.