Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svenska kraftnät har beslutat att bygga två nya kraftledningskablar till Gotland

Publicerad 2023-05-30 12:43
Idag meddelades att Gotland kommer att bli anslutet till det svenska stamnätet. Enligt Svenska kraftnät kan detta vara klart under år 2031.

Anledningarna som Svenska kraftnät uppger som grund till beslutet är att elbehovet ökar, men man hänvisar även till säkerhetsläget.

- Vi välkomnar det här beslutet och det är helt avgörande för oss här på Gotland att få vara en del av det svenska stamnätet och i den meningen en del av den nationella el-marknaden. Det har varit fullt i våra nät under en lång tid och det har hindrat den gröna omställningen. Vi behöver det här för industrins omställning där bland annat Cementa i Slite har blivit utpekade som en avgörande del för att Sverige ska kunna gå före och skapa framtidens fossilfria industri. Utöver detta så påverkas såklart även beredskapsfrågan i en positiv riktning, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S).

Enligt Svenska kraftnät kommer förbindelsen att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

I dag är Gotland anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera.

Som grund för beslutet uppger Svenska kraftnät följande:

Det osäkrare säkerhetsläget kräver en trygg och robust elförsörjning på Gotland.

Omställningen till bland annat en koldioxidneutral industri på ön innebär en kraftigt ökad efterfrågan på el redan till början av 2030-talet.

En utökad fossilfri elproduktion, som vind- och solkraft.