Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ilse Vuijsters Hammarström, mottagare av Region Gotlands ungdomsledarpris 2023. Foto: Privat.

Ungdomsledarpriset till Ilse Vuijsters Hammarström

Publicerad 2023-05-30 12:13
Regionstyrelsen utser Ilse Vuijsters Hammarström till årets ungdomsledare 2023 för ideellt arbete som tränare i Visby judoklubb.
Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Ilse Vuijsters Hammarström, Visby judoklubb. Ilse var initiativtagare till Visby judoklubb som startades så sent som 2018. Judo är en idrott som inte utövades organiserat på Gotland tidigare. Nu är de runt 100 aktiva, varav majoriteten är barn och ungdomar. 
 
– Genom sin träning och erfarenhet lär Ilse ut all sin kunskap på ett inspirerande och lekfullt sätt. Ilse är uppmärksam och inkluderande och hon vet verkligen hur man motiverar och inspirerar alla. Judons värdegrunder genomsyrar all judoverksamhet och vägleder oss i hur vi ska behandla varandra, både på och utanför judomattan. Allt detta har Ilse åstadkommit genom att starta Visby judoklubb 2018, säger Annika Molin, som är en av dem som har nominerat Ilse. 
 
Oscar Lindster, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland, kommenterar beslutet av pristagare såhär:
 
– En enig kultur- och fritidsberedning är mäkta imponerad över att Ilse på kort tid startat en upp ny förening som redan lockat många aktiva barn och ungdomar. Utöver att vara ideell ungdomsledare anordnar hon även sommarläger för aktiva i hela Sverige, fallteknikutbildningar för äldre, utbildningar i hjärt- och lungräddning och mycket mera. Ilse är ett mycket gott föredöme i värdegrundsarbete och en riktig eldsjäl!
 
Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.
 
Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.