Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Anställningar
E-post: anstallningsteam@edu.gotland.se

Lena Jonasson
Enhetschef med ansvar för feriejobb, etablering och anställningsteam
Telefon: 0498-20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lönebidrag för utveckling i anställning (LUA)

LUA är begränsat till max två år. Särskild vikt läggs vid möjligheter till att kombinera anställning med studier för att utveckla kompetens och arbetsförmåga mot ett reguljärt jobb i framtiden.​

LUA riktar sig i första hand mot yngre målgruppen men kan även omfatta arbetssökande i alla åldrar, till exempel där det finns behov av att skola om till ett annat yrke.