Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 27 maj

Publicerad 2023-05-27 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 27 maj 2023.

En samannons publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Denna lördag är det två annonser.