Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energieffektivisering i världsarvet? Teknikförvaltningen deltar i stort EU-projekt för att lära sig mer

Publicerad 2023-05-25 13:36
Under hösten startar ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka förståelsen om hur vi kan energieffektivisera historiska byggnader i Europa utan att de förlorar sina kulturella värden. Vårt Donnerska huset i världsarvet Visby är med som case.

Projektet CALASHE (Coherent, Acceptable, Low Emission Cultural Heritage Efficient renovation) startar i höst och drivs av flera europeiska universitet, hållbarhetsstiftelser och White arkitekter för att få fram ny kunskap kring hur vi kan skapa energieffektiva och hållbara kulturbyggnader i Europa. En viktig fråga för klimatomställningen då hela 25 procent av byggnadsbeståndet i EU är klassade som historiska byggnader.

Nu är det klart att Donnerska huset är en av fyra byggnader som är med i studien. De andra är ett palats i Italien, ett museum i Frankrike och ett helt historiskt kvarter i Schweiz. Under projekttiden kommer forskare och arkitekter bygga en 3D-modell av Donnerska huset, och virtuellt testa olika energieffekteringsscenarios på modellen.

Det kommer inte ske några ingrepp på det faktiska huset under projektperioden då hela modellen är digital. Vi kommer däremot att få lära oss mer om hur vi kan tänka och planera för energieffektivisering i världsarvet framöver. Målet är att vi genom projektet ska få med oss verktyg för att skapa ett än mer levande och hållbart världsarv.