Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärplattformen It's learning

På It’s learning finns din kurs och information om att studera på Vuxenutbildningen. 

Du loggar in via https://portalen.gotland.se/ Observera att inloggning inte sker via It’s learnings egen sida.

Här finns mer information om lösenord och inloggning.