Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Senaste resultaten för Gotlands företagsklimat

Publicerad 2023-05-23 10:06
Idag har Svenskt Näringsliv presenterat resultatet av sin årliga undersökning av kommuners företagsklimat. Resultaten för Gotland visar fortsatta utvecklingsområden samtidigt som snittresultatet förbättrats över tid.
Varje vår presenterar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv resultaten av den enkätundersökning som senare under året ligger till grund för en ranking av kommunernas företagsklimat. 221 gotländska företag har besvarat enkäten i år och gett Gotland ett snittomdöme på 3,04 jämfört med 3,46 i landet.
 
De åtgärder som företagarna angett som prioriterade är kortare handläggningstider, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och bättre dialog mellan kommun och företagare. 
 
- Av de företag som svarat uppger två av tre att näringslivsklimatet är godtagbart, bra eller mycket bra. Vi är givetvis glada över det. Samtidigt vill vi påskynda utvecklingen och öka nöjdheten hos den tredjedel som upplever företagsklimatet som sämre. Jag är övertygad om att ett fortsatt nära samarbete med näringslivets aktörer genom näringslivsberedningen är rätt modell. Sådana samarbeten förbättrar förutsättningarna och ökar konkurrenskraften för Gotlands entreprenörer, säger Johann Malmström, tillväxtchef.
 
Upphandlingschef Nanna Sörling ser positivt på att upphandling för tredje året i rad förbättrar värdet "kommunens upphandling" i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Under dessa år har Region Gotland etablerat samarbete med upphandlingsforum näringsliv och arbetslivsintegrerande sociala företag på Gotland. Region Gotland har även genomfört upphandlingsfrukostar för öns näringsliv, lanserat en årlig upphandlingsplan och utvecklat arbetet med inköp.
 
- Tillsammans med näringslivet och de som arbetar med inköp på Region Gotland har vi identifierat ett antal utvecklingsaktiviteter bland annat för att stärka dialogen med näringslivet inför upphandlingar och avtalsuppföljning. Vi arbetar med utveckling för att stärka företagsklimatet och säkerställa goda affärer parterna emellan. Vi är på rätt väg men vi har mycket kvar att göra innan vi är nöjda, säger Nanna Sörling, upphandlingschef.
 
Upphandlingsforum näringsliv etablerades för att förbättra förutsättningarna för företag att lägga anbud och delta i upphandlingar. Den som har synpunkter eller frågor om upphandling är välkommen att skriva till upphandlarna@gotland.se