Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal handledsortoser

Från och med 23-05-01 har Region Gotland nytt avtal för handledsortoser. För aktuellt sortiment, se Hjälpmedelscentralens beställningssystem Websesam.