Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Färgglada kuvert som tillverkats av en daglig verksamhet

Alla dagliga verksamheter på Gotland visar upp sig

Publicerad 2023-05-15 10:00
Återbruk, caféjobb, snickerier, filmskapande, pyssel och lantbruk. Variationen bland de dagliga verksamheterna är stor och nu vill vi visa upp den.
Den 16 maj bjuder vi in till en mässa i Ljusgården på Visborg. Då kommer Gotlands dagliga verksamheter visa upp sig och berätta om allt roligt de gör.
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  kan ge vuxna personer med funktionsnedsättning rätt till daglig verksamhet.
 
– En del har daglig verksamhet hela livet. För andra blir den en språngbräda för att så småningom kunna pröva en extern placering på en annan arbetsplats eller få en löneanställning, säger Katarina Lawergren, enhetschef daglig verksamhet.
 
Tanken med dagen är att visa vad som görs inom daglig verksamhet. Samtidigt är det en arbetsmässa för att de som har daglig verksamhet ska kunna få en överblick och kunna välja var de vill vara.
 
Datum: Tisdag 16 maj
Tid: 09.00-15.00
Plats: Ljusgården, Visborg