Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-05-04 12:30
Nu ligger numret för vecka 18 av Region Gotlands taltidning ute. I veckans nummer hittar du färska lokala nyheter om allt från Gotlandshem till ett nytt taxibolag på landsbygden.
Under samhällsinformation kan du bland ta del av trafikverkets planer att förbättra vägen genom Bro. Nyheter ligger på spår 2 och samhällsinformation på spår 3. 
 
Veckans reportage handlar om synhallucinationer som kan drabba människor med nedsatt syn, något som kan intressera många att ta del av. Reportaget finns på spår 7. Och som vanligt mycket annat i innehållet!
 
På tal om Gotland utkommer varje torsdag.