Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fästingbett, borrelia och TBE

Borrelia och TBE är två sjukdomar som sprids med fästingar. Du kan vaccinera dig mot TBE men mot borrelia finns tyvärr inget vaccin.
Du kan skydda dig bra genom att ha på dig mörka och täckande kläder. Till exempel en långärmad tröja, långbyxor och strumpor. Ha heltäckande skor på fötterna, helst stövlar. Mörkt färgade kläder drar till sig färre fästingar, däremot kan det vara lättare att upptäcka fästingar på ljusa kläder.

Leta efter fästingar om du varit ute

Ta för vana att leta efter fästingar på kroppen när du har varit ute. Fästingar kan vandra omkring i flera timmar innan de biter sig fast, så du kan ibland hitta dem innan dess. 
 
Om du hittar en fästing ska den tas bort så fort som möjligt. Om den bitit sig fast tar du tag om fästingen med en pincett, fästingborttagare eller med naglarna och drar rakt ut. Det är vanligt att man får en mindre rodnad runt fästingbettet som går över av sig själv. Men om rodnaden efter några dagar blir större bör du kontakta sjukvården.

Borrelia

En hudrodnad som successivt blir större runt ett fästingbett kan vara tecken på borrelia. Borreliafallen har ökat på Gotland de senaste åren. Du kan inte vaccinera dig mot borrelia, men sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Läs mer på www.1177.se/Gotland/borrelia/

TBE 

De senaste åren har antalet TBE-fall ökat i Sverige men antalet personer smittade med TBE på Gotland är fortsatt lågt. Av dem som smittas med TBE är det ungefär en fjärdedel som utvecklar symptom och som söker sjukvård och därmed anmäls. Det finns vaccin mot TBE och den som vistas mycket i skog och mark rekommenderas vaccination, men dosen måste fyllas på regelbundet. 

Var kan jag vaccinera mig mot TBE på Gotland?

På Gotland finns flera vårdgivare som erbjuder TBE-vaccination. Du kan vaccinera dig mot TBE hos privata vaccinationsmottagningar och på vissa apotek. I mån av tid erbjuder även några vårdcentraler TBE-vaccination. Läs mer om på www.1177.se/Gotland/tbe-vaccin
 
Hur ofta behöver jag vaccinera mig?
Om du inte har vaccinerat dig mot TBE tidigare börjar du med tre eller fyra doser under det första året. Hur många doser du bör ta och när du ska ta dem beror bland annat på din ålder och om du har nedsatt immunförsvar. Vaccinationerna behöver sedan fyllas på med några års mellanrum. Läs mer på www.1177.se/Gotland/tbe-vaccin/
 

Vad kostar det att vaccinera sig mot TBE?

TBE-vaccin ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och omfattas inte av högkostnadsskydd. Du betalar därför själv kostnaden. Det gäller både barn- och vuxenvaccination. Kontakta mottagningen där du vill vaccinera dig för att få reda på priset just där.