Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasarett. Foto: Magne Hovland, Region Gotland.

Hon får skapa konst för Havspaviljongen

Publicerad 2023-05-04 09:45
Konstnären Annika Oskarsson får skissuppdrag för Visby lasaretts nybygge, Havspaviljongen. Det är en speciell plats som ställer speciella krav på konsten.
Nu är det klart vilken konstnär som får skissuppdrag för nya Havspaviljongen vid Visby lasarett. Det är Annika Oskarsson som valts ut till uppdraget bland ett stort antal sökande. Oskarsson har en lång erfarenhet av konstnärligt arbete i det offentliga rummet – där hon skapat lekfulla och ljusbärande gestaltningar.  
 
Vid bygget av Havspaviljongen gäller enprocentregeln, det vill säga att en procent av budgeten ska avsättas till konstnärlig gestaltning. I just det här fallet fyller gestaltningen en särskild funktion, då lasarettets utsikt påverkas av tillbyggnaden. 
 
– Under en tid framöver kommer havsutsikten på platsen att skymmas. Därför söker vi en konstnärlig gestaltning som kan bidra till ett öppet seende, skapa nyfikenhet och bidra till att lätta upp ett slutet arkitektoniskt rum. En publik skulptural gestaltning som så långt det är möjligt väger upp den förlust av havskontakt som nybygget leder till, säger Petter Hellsing, konstkonsult för projektet.
 
Då den konstnärliga gestaltningen främst kommer att betraktas på avstånd, måste konsten ha förmågan att kommunicera även på håll. Konstnären kommer att samverka med både arkitekt, landskapsarkitekt och vården under projektets gång. 
 
Annika Oskarsson var en av omkring 130 konstnärer som lämnade intresseanmälan till projektet. Beslutet togs av projektets konstråd. 
 
Mer om konstnären Annika Oskarsson:  
Annika Oskarsson är konstnär och konsthantverkare som arbetar i Stockholm. Oskarsson har en Master i keramik och glas från Konstfack och har även undervisat i gestaltning i offentliga rum på Konstfack och på HDK i Göteborg.