Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sfi erbjuds ukrainska medborgare

Regeringen har meddelat att man kommer att göra en ändring i den förordning som tidigare hindrat personer som befinner sig i Sverige under massflyktsdirektivet att studera sfi, utbildning i svenska för invandrare.

Vuxenutbildningen har därför beslutat att öppna upp ansökningen för ukrainska medborgare från och med kursstarten den 26 juni 2023.

Sista ansökningsdag är den 4 juni 2023. Ny kursstart var sjätte vecka. 

Mer information om kurser och hur man ansöker.