Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Emma Frans forskare och föredragshållare vid Wisbygymnasiets projektkick-off. Foto: Mikael Marmont

Hälsoprojekt ska lyfta ungdomars skolresultat

Publicerad 2023-04-26 16:32
Under onsdagseftermiddagen genomförde Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland – en paraplyorganisation för öns idrottsförbund, en gemensam kick-off för det treåriga projektet ”Hållbar hälsa” som nu dragit i gång. Drygt 200 medarbetare deltog. På programmet stod bland annat en inspirationsföreläsning med Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet.

Projektet Hållbar hälsa handlar ytterst om att öka den fysiska aktiviteten bland Wisbygymnasiets elever. Många ungdomar når idag inte upp till rekommendationerna på en timmes pulshöjande fysisk aktivitet om dagen. Genom projektet kommer ungdomarna att erbjudas ett smörgåsbord av olika prova-på-aktiviteter och idrotter som ska locka till rörelse.

Hållbar hälsa är hela skolans projekt.

-  På Wisbygymnasiet vill vi ju att våra elever mår bra så att de orkar lära sig, vara närvarande på lektionerna och nå goda studieresultat. Det är en god investering för framtiden, säger Peter Lerman, som är rektor för Wisbygymnasiet tillika projektägare.  

- Genom att få fler ungdomar att uppleva rörelseglädje, att fysiskt aktivera sig och socialt engagera sig i idrottsrörelsen stärker vi dem inför framtiden. Det bidrar till en god folkhälsa och minskad risk för utanförskap, säger Maria Diurlin, som kliver in som projektledare från och med augusti då projektuppstart även sker för eleverna.

Wisbygymnasiet och RF-SISU Gotland har beviljats 4,6 miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF+) för detta projekt. RF-SISU Gotland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation med cirka 53 olika idrotter representerade, fördelade på 184 olika idrottsföreningar.

Läs mer om projektet: gotland.se/hallbarhalsa