Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Affischer om folkhögskolans slututställning 2023

Välkommen på Gotlands folkhögskolas slututställningar

Publicerad 2023-04-25 17:26
Snart är det dags för fotolinjens, fotolinjens projektårs och textillinjens slututställningar som denna gång visas på Gotlands konstmuseum med start den 29 april. Vernissagen pågår klockan 12.00-16.00.

Det handlar om tre separata utställningar som kan ses både på plats på Konstmuseet på S.t Hansgatan 21 i Visby och digitalt på fototextilhemse.com

Utställningarna "Slutet, början och allt där emellan" och "Projektår" visar fotografier och utställningen "Fotspår" visar en bredd av textila tekniker och uttrycksformer.

Utställningen pågår: 29 april-21 maj klockan 12.00-18.00 och det är fri entré.

Fotspår

Fotspår är en utställning som tagits fram av deltagarna på folkhögskolans textillinje, som visar en bredd av textila tekniker och uttrycksformer. Inspiration har hämtats ifrån personer och företeelser, från litteratur och film, naturen, myter, minnen och annat som är värt att hyllas.

Slutet, början och allt där emellan 

Detta är fotolinjens slututställning som handlar om sökande i minnen, återkommande drömmar och repetitiva moment kring existens, var börjar jag, var slutar allt och hur? I utställningen visas bilder av 13 fotografer.

Projektår

Fotolinjens projektår är en kurs som pågår under ett år eller undantagsvis under ett halvt läsår. I år har sju deltagare drivit var sitt eget fotografiskt projekt. I utställningen visas därför sju helt olika arbeten.  

Till Gotlands folhögskola