Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De får skissuppdrag för Landmark Visby

Publicerad 2023-04-25 15:21
Tre konstnärer tävlar nu om att få skapa stadens nya landmärke. En konstnärlig gestaltning som ska välkomna den som kommer över havet till Visby hamn.
”Landmark Visby – färden, vattnet och sikten” är namnet på ett konstprojekt finansierat av Carl Degermans stiftelse. Tanken är att låta ett nyskapat konstverk ta plats i Visbys södra hamnområde och markera ett välkomnande till Gotland. 
 
Nu har tre konstnärer (två enskilda och ett kollektiv) blivit utvalda att tävla emot varandra genom parallella skissuppdrag. De kommer att lämna in sina förslag i slutet av sommaren och i september får vi veta vem som vinner. Vinnaren får sedan förverkliga sin idé med invigning hösten 2024. 
 
Region Gotland är förvaltare av projektet och utlyste tidigare i år en intresseförfrågan för uppdraget. Intresset var stort: 127 konstnärer och konstnärsgrupper sökte. Av dem presenterades de elva mest intressanta kandidaterna för en jurygrupp. Jury tittade på de sökandes tidigare erfarenhet och konstnärliga uttryck, utifrån flera parametrar. 
 
”Landmark Visby” är ett komplext konstprojekt, med höga krav på materialkunskap och förmåga att genomföra hållbara tekniska lösningar på en väldigt speciell plats. Konstverket kommer att placeras nedanför Södra Hällarnas parkeringsplats, vid sidan om Visbys reningsverk. Det ska integreras i miljön och samtidigt vara identitetsskapande och tillföra ett unikt inslag på platsen. Ett välkomnande landmärke som också bidrar med poetiska, känslomässiga och intellektuella perspektiv.
 
De tre utvalda konstnärerna är:
  • Anssi Pulkkinen – För humor och erfarenhet av att överraska med skulptural lek i urban miljö.
  • Hanna Nielsen – För sitt utforskande och sökande efter formstarka och samtidigt sinnliga uttryck.
  • Rören/Johannesson – Deras tvärvetenskapliga, deltagarbaserade projekt lyfter angelägna frågor lekfullt och engagerande. 
Tidplan
  • Presentation och skiss-inlämning: 2023-08-30
  • Besked om uppdragstilldelning: Senast 2023-09-30
  • Önskad invigning av konstverk: Senast 2024-10-05