Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person med hörlurar

Mötesplatser

Idag finns det flera ungdomsgårdar och mötesplatser för dig som är ung på Gotland.

För att du som ung ska få möjligheter till en rolig, stärkande och utvecklade fritid erbjuds utöver Gotlands alla ungdomsgårdar och fria aktörer ett flertal mötesplatser men olika fokus. 

Du hittar mer information om respektive plats i menyn till vänster.