Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands grundskolor får ny lärplattform

Publicerad 2023-04-25 08:52
Nu är det klart med vilken lärplattform som ska användas i Region Gotlands grundskolor (inklusive den anpassade grundskolan respektive anpassade gymnasieskolan) från höstterminen 2023. Det är Unikum som vunnit upphandlingen.

Detta innebär att grundskolan får samma lärplattform som nyligen upphandlats för förskolan.

Unikum är en av Sveriges största lärplattformar och används i nästan 100 kommuner runt om i landet idag och kundnöjdheten är stor.

Region Gotland kommer att informera vårdnadshavare i god tid innan övergången från nuvarande lärplattformen Schoolsoft till Unikum i augusti 2023.