Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi vill höra hur du upplever sjukhusvården

Publicerad 2023-04-25 08:47
Just nu genomförs en nationell undersökning av patienters upplevelser och erfarenheter av den specialiserade sjukhusvården. Det innebär att patienter som har varit på ett besök på Visby lasarett under april eller varit inskrivna under mars och april kan bli slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen.
Blir du utvald kommer du att får en förfrågan via din inkorg hos 1177 om att delta i undersökningen. Du svarar enkelt på webben, där enkäten också finns översatt till flera språk. Om du inte kan eller vill svara via 1177 får du en pappersenkät via posten. Dina svar är anonyma.
 
Bra vård skapas tillsammans 
Syftet med undersökningen är att ta reda på patienters upplevelser av sjukhusvården och få underlag för förbättringar av den.
 
– Det här är en möjlighet att påverka och ge återkoppling direkt till verksamheterna på sjukhuset. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla, säger Cathrine Malmqvist, sjukhuschef.