Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ett Silverägg till Region Gotland!

Publicerad 2023-04-21 16:20
På årets upplaga av Guldägget vann Region Gotland ett Silverägg för kampanjen Gotland fulaste gräsmatta i kategorin PR. Syftet med kampanjen var att bidra till en mer hållbar vattenförbrukning på Gotland.
Tävlingen "Gotlands fulaste gräsmatta" hyllade ovattnade gräsmattor på Instagram och utmanade därmed normen om gröna gräsmattor. Genom det omvända greppet blev det roligt att spara vatten.
 
Tävlingen Gotlands fulaste gräsmatta problematiserade inte bara vattenutmaningen utan erbjöd också en lösning på den. För att få människor att lyssna och dessutom förändra ett beteende behövde vi en idé som engagerade emotionellt och hade potential att få organisk spridning.
 
Den förtjänade spridningen gav en räckvidd om 788 miljoner globalt och 9,2 miljoner i Sverige. 
 
- Det är ett prestigefullt pris och vi är väldigt glada och stolta över det. Att Region Gotland kan agera förebild och bidra till en kreativ förändring för att inspirera fler att spara vatten, både lokalt och globalt, är fantastiskt, säger Mimmi Gibson, varumärkesansvarig för platsvarumärket Gotland. 
 
Guldägget belönar årets bästa, mest nyskapande och smartaste kommunikation. Syftet är att inspirera skaparna, och visa såväl uppdragsgivare som omvärld den enorma skillnaden mellan medelmåttiga idéer, och kommunikation som skapar förändring i stora kliv. Guldägget har delats ut i 60 år 2023. 
 
 
Information om Guldägget 
Guldägget drivs och genomförs av Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM. Tävlingen belönar bidrag som är producerade av en svensk byrå/uppdragsgivare och är uppdelad i 14 kategorier: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Integrerat, Kortare Filmer, Längre Filmer, PR och Utomhus.
 
Priserna – Guldägg, Silverägg och Diplom – utses av en jury som består av 57 jurymedlemmar, inklusive en juryordförande. Juryn ska ta hänsyn till följande kriterier vid bedömningen av tävlingsbidragen:
 
Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra. Skapa intresse och initial förståelse för budskapet.
Tydlighet – Att få fram ett budskap.
Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren.
Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi med mera.
Omdöme – Att ej bryta mot god etik.