Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blommor i solljus och blå himmel.

Bygdegårdsturné: Vill främja god hälsa hos äldre

Publicerad 2023-04-19 11:30
Fem pensionärsorganisationer på Gotland arrangerar en bygdegårdsturné på Gotland. Temat är god hälsa bland äldre. Region Gotland är med under dagen.
– Civilsamhället vill vara med och hjälpa till och vi jobbar mycket med hälsofrämjande verksamheter, säger projektledare Birgitta Nylund från pensionärsorganisationen PRO.
 
Den första träffen arrangerades i Västerhejde bygdegård den 27 april.
 
Under dagen presenterar en rad organisationer och aktörer sina verksamheter.
Region Gotland representeras av bland annat anhörigstödet, seniormottagningen och biblioteken. Deltagarna kan lyssna på föredrag om kost och hälsa och bjuds även på lunch och underhållning.
 
– Vi har redan märkt av ett stort intresse för de här träffarna, säger Birgitta Nylund.
 
Under hösten går turnén vidare till Havdhems bygdegård den 22 september 11.00-15.00 och Othems bygdegård den 27 oktober 11.00-15.00. 
 
Turnén arrangeras av pensionärsorganisationerna RPG, SPF Seniorerna, PRO, Aktiva Seniorer och SKPF med hjälp av medel från stiftelsen Otto Åkermans hem. 
 
Anmälan
Kontakta:
Yvonne Werkander
Telefon: 073-930 22 23
 
Birgitta Nylund
Telefon: 070-254 75 62